Training en coaching in digitale tijdperk

Is een fysieke afspraak nog wel nodig?

Hoe nuttig is het om moderne informatie- en communicatietechnologie te gebruiken voor training en coaching? Veel trainers en coaches vragen zich dit momenteel af omdat naast de leef- en werkomstandigheden van hun klanten, ook hun communicatiegewoonten zijn veranderd. In deze blog gaan wij daar verder op in en bekijken hoe de Corona-maatregelen ons noodgedwongen online te elkaar hebben gebracht.

Een hot-topic binnen managementkringen is momenteel “De digitale transformatie”. Verwacht wordt namelijk dat de technische vooruitgang op het gebied van moderne communicatie- en informatietechnologie, de bedrijfsprocessen ingrijpend zal veranderen, met name op het gebied van in-huis trainingen en personeelsontwikkeling. Daarbij is zowel de interne als externe communicatie de afgelopen twee decennia ingrijpend veranderd waarbij een duidelijke verschuiving zichtbaar is van offline naar online communicatie waarbij gesprekken veel meer digitaal plaatsvinden via platformen zoals Microsoft Teams en Zoom en zelfs in VR omgevingen.

Definitie van training en coaching

Voor de meeste trainers en coaches met professionele ervaring geldt dat ze hun vaardigheden ontwikkeld hebben tijdens fysieke trainingen en persoonlijke ontmoetingen met klanten. Toch blijkt dat de kans op miscommunicatie in digitale meetings significant hoger ligt dan bij face-to-face contact. Grofweg is training en coaching een verzamelnaam die de verschillende adviesmethoden samenvat. Wat ze gemeen hebben is dat ze de oplossingsbekwaamheid van de klanten willen vergroten en hun talenten verder willen ontwikkelen. Deze definitie van training en coaching vereist niet expliciet een persoonlijke ontmoeting. Ervaren trainers en coaches weten echter dat persoonlijk contact en met elkaar praten zeer belangrijk is tijdens deze sessies. Het maakt het ook gemakkelijker om relaties en vertrouwen op te bouwen. Training en vooral coaching veroorzaakt vaak intense interne processen bij mensen. Deze innerlijke beweging wordt, naast verbale uitingen, onder meer in een veranderde stempositie, spreeksnelheid en volume geuit. En het wordt vaak nog duidelijker weergegeven in lichaamstaal; bijvoorbeeld in een veranderde zithouding of een verkeerde houding, nerveuze arm- of beenbewegingen en geheel ongebruikelijke spierspanningen.

Nadelen van de klassieke methoden   

Bovenstaande observaties signaleren aan de trainer/coach welke processen in hun klanten omgaan. Ze helpen de professional hun klanten te  begeleiden bij het vinden van de oplossing. De trainer/coach kan zijn of haar constateringen en de percepties die daaruit voortvloeien terugkoppelen aan de klanten. Allemaal redenen die spreken voor een persoonlijke ontmoeting tussen trainer/coach en de klanten. Conservatieve aanpak heeft ook nadelen. Na een training/coaching sessie verstrijkt bijvoorbeeld min of meer lange tijd voordat de trainer/coach en de klanten elkaar weer ontmoeten. Als er zich in deze periode vragen voordoen die men snel wil bespreken, is de trainer/coach vaak niet snel bereikbaar. Dit betekent dat de klanten vaak tot de volgende afspraak moet wachten. Daarom is het logisch om na te denken over alternatieven of aanvullingen op klassieke training en coaching. Door de corona crisis en de Lock down moesten we meer en meer vanuit huis en online gaan werken. Ook training en coaching sessies mochten niet meer fysiek en dat heeft de behoefte aan digitalisering versneld in de training en coaching praktijk.

Nieuwe technologie en de dagelijkse training en coaching praktijk

Maar ook is de leef- en werkomgeving van de klanten veranderd: de gebieden “werk” en “vrije tijd”, die vroeger werden gescheiden door de termen “na het werk” en “weekend”, gaan steeds meer samen, vooral bij mensen die zeer professioneel betrokken zijn. En door de toenemende tijdsdruk wordt het voor trainers en coaches en hun klanten steeds moeilijker om een ​​afspraak te plannen. Bovendien hebben de klanten tussen de sessies zelden de nodige vrije tijd om na te denken over wat er tijdens de training en coaching is besproken. Het is raadzaam om meer te focussen op training en coaching aanpak middels face-to-face afspraken en deze te combineren met nieuwe technologie waarbij de professional en klant met elkaar communiceren via moderne media. Naast de genoemde media spelen apps tegenwoordig een steeds belangrijkere rol in ons leven. Veel mensen gebruiken ze al als vanzelfsprekend voor het leren van talen of als zelf coaching tools – bijvoorbeeld als het gaat om regelmatig sporten of het verminderen van het gewicht. Zelfs klassieke coaching kunnen met apps eigentijdser en dynamischer worden gemaakt. Zo kan een app worden gebruikt om de klant alle relevante informatie te geven over het coaching proces en de gemaakte afspraken. Daarnaast kan de trainer/coach tussen sessies de klant taken geven waar hij of zij aan kan werken als hij of zij daar de tijd voor heeft. Daarnaast kunnen meerdere klanten zich via de app in een groep bij elkaar voegen en ervaringen en mogelijke oplossingen uitwisselen in een chatroom. En de trainer/coach kan dit proces desgewenst begeleiden en input geven.

 Toepassingen van Brandwings voor onze klanten

Voor onze klanten heeft Brandwings al verschillende toepassingen mogelijk gemaakt; bouwen van apps, veilige omgeving voor persoonlijke communicatie in online omgeving en de laatste ontwikkelingen is de inzet van Virtual Reality. De inzet van moderne informatie- en communicatietechnologie biedt trainers en coaches veel mogelijkheden om training en coaching via face-to-face afspraken te combineren met mogelijkheden vanuit de ICT-praktijk. Het is belangrijk om samen te beslissen welke communicatiemiddelen effectief zijn, afhankelijk van de doelen, behoeften en onderwerpen en wie de klanten zijn. In sommige gevallen is moderne informatie- en communicatietechnologie aanpak echter alleen een optie; bijvoorbeeld als de trainer/coach en de klanten ver uit elkaar wonen. Hetzelfde geldt voor team- en groep training en coaching waarbij de deelnemers op verschillende locaties wonen, zodat een persoonlijk gesprek zeer hoge reiskosten en lange reistijden met zich meebrengt. Benieuwd naar de mogelijkheden die Brandwings kan bieden of ervaar een Brandboost training via moderne technologie, neem contact op met ons !

 

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bekijk ook onze andere blogs