Als je niet kiest, wordt je organisatie niet gekozen

Belofte, behoefte en bewijs

Het wordt weer drukker op de weg en in de trein. Na de intelligente Lock down zijn we weer langzaam aan het op starten. De toekomst is hoogst onzeker. Komt er een tweede Corona golf en wat is de impact op onze economie? De voorspellingen zijn niet rooskleurig en men verwacht veel faillissementen. Het is nu belangrijker dan ooit om helder en onderscheidend te zijn in je communicatie naar de doelgroepen. De toegevoegde waarde van jouw organisatie is een belofte, maar moet je ook bewijzen nu en in de toekomst. Voordeel van een crisis is dat de bedrijven die niet helder zijn in hun strategie en hun beloftes niet nakomen “weg waaien”. Crisis betekent “the moment of truth”. Met andere woorden welk relevante content ga ik communiceren en via welke kanalen? Belangrijk is het bepalen van je doelgroep. Dat betekent kiezen; voor wie zijn we er wel en vooral voor wie niet. Deze keuze bepaalt voor wie je content maakt.

DMU

Communicatie naar de verkeerde contactpersonen heeft geen enkele zin en levert wellicht meer irritatie op dan nieuwe kansen. Waarom zou je als organisatie informatie sturen naar iemand die daar niets mee kan of geen invloed heeft op de beslissing. Kijk goed naar wat je aanbiedt en voor wie dat van belang is. Dat kunnen in sommige gevallen meerdere personen zijn. Als dat duidelijk is, ga je kijken welke vragen deze personen hebben. Deze vragen kunnen erg uiteen liggen. Zo kan een persoon interesse hebben in een bepaalde dienstverlening of product. Welk voordeel kunnen ze hiermee behalen ten opzichte van andere vergelijkbare oplossingen. Maar beslissingen worden vaak genomen door meerdere personen, de DMU (Decission Making Unit). Daarin zit ook bijvoorbeeld de financieel manager. Deze manager is niet geïnteresseerd in het product of de werking ervan. De kosten en de financiële voordelen van het aangeboden product of de dienstverlening zijn de beslissingscriteria voor deze persoon. Je moet dus als organisatie voor de verschillende partijen een aantal communicatiemiddelen (online en offline) bepalen, waarmee je ze door het volledige traject van de klant reis (customer journey) begeleidt. Heb je verschillende diensten of producten dan moet je dit voor de verschillende doelgroepen te doen.

Communicatie en sales strategie bepalen met de SWOT-analyse

Om de juiste inhoud van je boodschap te bepalen en goed af te stemmen op de doelgroepen in zowel de marketing als sales aanpak helpt een grondige analyse van de organisatie. SWOT staat voor Strength, Weakness, Opportunity en Threats. Sterkte en zwakte zijn interne zaken vergelijkbaar met ons als persoon. Waar ben ik goed in en waar niet. Kansen en bedreigingen zijn invloeden die buiten ons om gebeuren. Externe factoren waar we wel rekening mee moeten houden. Ga in de organisatie op zoek naar de dingen waar jullie echt goed in zijn. Kijk of er mogelijkheden zijn om deze sterkten te benutten om onderscheidend voordeel te realiseren. Maar kijk ook of deze sterkten een bijdrage leveren aan het versterken van een of meerdere zwaktes of aan het benutten van een of meerdere kansen. Bedreigingen zoals bijvoorbeeld Covid 19 of een recessie kunnen ook weer kansen worden met een andere blik en strategie. Bij het bepalen van de verhaallijn en de communicatie via de verschillende kanalen is het belangrijk dat de directie en management erachter staat. Is de organisatie er klaar voor? Zijn de achterliggende processen goed geregeld? Kunnen wij de beloftes waar maken?

De inzet van de diensten Branddesign, Brandmarketing en Brandboost

Brandwings heeft afgelopen jaren meerdere organisaties geholpen met hun zichtbaarheid, vindbaarheid en het succesvol communiceren van de toegevoegde waarde naar de doelgroepen. De eerste stap is meestal om de organisatie beter zichtbaar te maken in de markt. Wij analyseren en bepalen samen naar wie we zijn, wat we willen zijn, hoe de markt ons ziet, welke doelgroepen we hebben en wat voor vragen zij hebben en we hebben in beeld wat de sterktes, zwaktes en kansen zijn. Vaak organiseert Brandwings een workshop met een aantal verschillende personen uit de organisatie en in een effectieve sessie gaan de deelnemers veelal enthousiast en positief naar hun afdeling terug. Meedenken en het gevoel onderdeel te zijn van deze belangrijke beslissingen zorgt voor intern draagvlak. Wat wordt de overkoepelende visie van alle communicatie? Uit de workshops volgen vaak een paar kernwoorden. Deze dienen in elke communicatie-uiting terug te komen.

De aanpak

Met de diensten binnen Branddesign gaan we aan de slag met bijvoorbeeld de bouw of verbouw van de website, schrijven van teksten, inzet van Multimedia etc. Wij noemen dat de zichtbaarheid. Met de dienst Brandmarketing zorgen we dat deze content via online marketing, slimme inzet Google criteria etc. vindbaar zijn/worden voor de doelgroepen. Tenslotte zorgt Brandwings met de diensten binnen Brandboost dat de content en storyline in persoonlijke communicatie bijvoorbeeld tijdens klantgesprekken helder en concreet voor de gesprekspartner is. Tijdens de trainingen van Brandwings leren wij onze klanten goed te luisteren door het stellen van de juiste vragen en oprechte interesse te tonen bij hun contactpersonen. Daarmee krijgen zij een veel beter beeld van de drijfveren en behoeftes van de klant. Aan de hand van deze uitdagingen bij deze klanten zijn de opdrachtgevers van Brandwings in staat om de content en verhaallijn goed en op het juiste moment af te stemmen op hun doelgroepen. Daarmee creëer je het juiste fundament voor succes, zowel nieuwe klanten te winnen of donateurs te werven. Benieuwd naar de diensten van Brandwings en onze werkwijze, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bekijk ook onze andere blogs